Individuella samtal

Uttalanden från de som gått på individuella samtal

– När jag först träffade dig i avslappningskursen, fick jag insikten om nyttan av avslappning och mental träning, vilket gav mig grundläggande insikter om att något inte stod rätt till, med mig i mitt mentala tillstånd.

– Jag kom att må bättre och fick bättre sömn, men i övrigt gjorde jag inga eller bara små förändringar i mitt liv.

– Jag fortsatte att köra på tills kroppen sa Nej, det blev svart och min arbetsförmåga blev mer eller mindre helt utslagen. I detta läge kändes livet helt meningslöst.

– Tankarna som väcktes under gruppsamtalen vi hade i Avslappningskursen, kände jag skulle kunna  fördjupas i individuella samtal med dig, och jag ville ha hjälp att komma framåt.

– Efter ett antal individuella samtal, insåg jag att min bristande tillit, b l a till mig själv, kom från olika händelser från min barndom, vilket haft en stor betydelse till att jag mådde som jag gjorde. Vidare kom vi fram till att jag var sockerberoende, vilket påverkat mig negativt i mitt mående till kropp och själ.

– Med de nya insikter jag fått i mina individuella samtal med dig Karin samt en radikal minskning av sockerintag, har mitt liv utvecklats till ett gott liv. Jag är närvarande på ett helt annat   sätt i möten med andra och försöker vara  närvarande i Nu-et. Jag litar på att livet vill mig gott  och det ger mig en inre trygghet.
Den inre stress  som tidigare drev mig är nu nästan helt borta och den stress som jag upplever idag är temporär utifrån speciella situationer.

– Jag är idag nykter arbetsnarkoman som i huvudsak klarar att leva ett gott liv med familj och vänner.

– Ett stort tack för all hjälp jag fått av dig Karin, utan dig vet jag inte vad som hänt.

En tacksam egen företagare, som fått livet tillbaka. 

– Stressad, sjuk ock med mycket låg självkänsla fick jag kontakt med dig Karin.
Jag fick tips om dig  genom en bekant som även hon gått på samtal hos dig.
Våra möten fick mig att inse vad jag hamnat i och jag började förstå att jag måste stå upp för mig själv och lita på mig själv. Att jag måste säg Nej på ett rakt och tydligt sätt, även om det var hotfull och kostade på.
Våra möten ledde till att jag tog mig ur en långvarig och destruktiv relation. Och jag har nu lärt mig att sätta gränser mot andra.
Idag tror jag på mig själv.
Tacksam företagare

Kommentera