Biokemisk reparation

Biokemisk reparation

Grövelsjön mot Norge

Biokemisk reparation innebär att vi skall hitta en inre balans.

Efter kanske flera år med ”skräpmat” kan vi ha fått obalans i oss, vilket kan innebära: näringsbrister, hormonrubbningar, brist på enzymer och saltsyra, matsmältningsproblem, dysbios, problem med tarmen, candida, uttröttade binjurar, vitaminoch mineralbrister, allergier, inflammationer mm.

För att vi nu skall läkas och börja må bra, både fysiskt och psykiskt, börjar man med att ta bort allt socker/snabba kolhydrater. Vi vet idag att kosten som vi bör äta är bara 10 % av tillfrisknandet. Det är så mycket mer för att vi skall kunna leva med sjukdomen, beroende.

Beroende är en kronisk sjukdom (man har den resten av livet), en fysisk sjukdom (med psykiska, social, fysiska och andliga konsekvenser), den är progredierande (den blir bara värre om man inte gör något åt den), en återkommande sjukdom (den går i skov).

Det är viktigt att jag lär mig hur just jag skall äta, vad som är bra för min kropp och hjärna. Vilken bränsleblandning är lämpad för just min biokemi. Många av oss kan inte själva klara av att ändra kosten, efter flera års ätande av ”skräpmat”. Kroppen har då hamnat i obalans och kan inte längre bryta ner den nya födan och ta upp näringen. Många inflammationer har vi kanske dragit på oss.

Därför är det nu viktigt att man får hjälp med biokemisk reparation, vilket innebär att man får hjälp med att hitta rätt; kost, kosttillskott t ex inflammationsdämpande, saltsyretillskott, probiotika mm. Dessutom är det viktigt med livsstilsförändringar som stresshantering, skapa goda relationer, lustfylld och regelbunden träning/motion, hitta glädjen d v s det som höjer vår livskvalitet. Detta tillsammans gör att vi börjar känna oss harmoniska och känner glädje. Tidigare var det inte sådana livskvaliteter som vi upplevde i vår vardag. Vardagen skall inte längre upplevas som en kamp. ” Jag skall nu själv ta kommandot över mitt liv och börja hitta det som fungerar och som ger mig kraft och att börja känna tillit och kärlek.

Kommentera