Medberoende

                               OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Definition av Medberoende enligt Melody Beatty, i sin bok ”Befriad från ditt medberoende”: En medberoende människa är en människa som låter en annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende”.
Alkohol är det vanligaste missbruket i Svenska samhället. Vi kan även hamna i andra beroenden som  t ex  spel, shopping, arbete, träna, medberoende, konteroll, makt, sex och relationer, socker och mat. De som har ett beroende även medberoende  har flera gemensamma beteenden. Alla som har en nära relation till den beroende, påverkas på olika sätt. Det visar sig att de anhöriga, make/maka, barn, vänner, arbetskamrater, släktingar, många gånger mår lika dåligt eller sämre, än de som missbrukar.
I mitt arbete har jag märkt att de ofta finns  ett beroende bakom ett dåligt mående, som man inte fått hjälp med och bakom olika beroenden finns ofta ett medberoende.
Min erfarenhet är att vi kan börja att stödja den medberoende innan personen som missbrukar tar tag i sitt tillfrisknande.  Att få stödja den medberoende och även barnen i sitt tillfrisknande handlar om att hjälpa till med, att få dem att se sina egna inre resurser, se sina egna behov, börja sätta gränser för sig själv och andra, säga nej/ja till det som stärker/inte stärker dem i sitt mående och sin egen personliga utveckling samt att sätta upp mål för sin vardag och sitt liv. Att börja fundera på hur man vill ha sitt liv och känna och öka sitt välmående. Detta behöver många stöd och hjälp med. Den medberoende får upp sina ögon och blir mer och mer medveten och fråga sig: ” Är det verkligen mitt eget liv jag lever”. Många har lärt sig att anpassa sig  och vara till lags gentemot andra och man har då tappat bort sig själv. Man har kanske under flera år fokuserat på den beroende och andra i sin närhet, allt för att de skall ha det bra, men glömt bort att se till sina egna behov och sitt välmående. För många känns det bekvämare och mer hemvant att  fokusera på andras mående än att ta tag i sitt eget välmående. Man har kanske aldrig fått lära sig eller varit van vid att titta på sig själv.
– ”Man gjorde inte så i min familj, och därför vet jag inte hur man gör”.  Det är inte ovanligt att dessa personer upplever ångest, känner sig maktlös, som kan leda till stress, sömnproblem, känner sorg och blir deprimerade, ont i kroppen och problem med magen. Får relationsproblem, isolerar sig, slutar att svara i telefonen och svarar inte  heller på mail, hör inte  av sig och öppnar inte heller dörren. Har återkommande sjukskrivningar och kanske omplaceringar på jobbet. Man känner sig osäker eftersom man inte vet vem man är. Har ju fullt upp med att leva andras liv. Inte heller ovanligt att ma kan utveckla ett kontrollberoende och kanske maktberoende.
Många gånger kan det kännas skrämmande för den medberoende, att börja tänka på sig själv. De tycker ju att det är viktigast att den beroende eller andra först skall ha hjälp.
Konsekvenserna som följer på ett beroende/medberoende kan påverka många livsområden, t ex hälsa, arbete, relationer, fritidsintressen, barnen, ekonomin. Det går åt mycket tid och kraft att bry sig om den som man tycker så mycket om, och kan inte förstå varför han/hon inte prioriterar sin egen hälsa och familj. Det är alltså lika med den medberoende, som inte heller ser till sin egen hälsa, som lever som i  en dimma, och har svårt att se sin vardag med klara och hälsosamma ögon. Man har inte verktygen att ta tag i sitt liv.
I arbetet med den medberoende handlar det om att leda personen att  börja prioritera sig själv , se till sina egna behov och släppa andra människor fria. Många medberoende har svårt att skilja på att ”bry sig om” och ”att lägga sig i”. Att få insikten att när jag  börjar ta hand om  mig själv, så medför det också att jag är ett bättre stöd för andra. Och  beroendepersonen närmar sig att han/hon kan börja ta tag i sitt liv. Börjar inse och förstå att det finns en annan livskavlitet som man kan välja och framförallt att det finns hjälp att få . Att börja se de negativa konsekvenserna som beroendet leder till och få upp ögonen hur bra man kan må utan drogen. Det är viktigt att förmedla att det finns hjälp att få och att det finns en lösning på problemet, för den som bestämt sig för att ta tag i sitt tillfrisknande.  Som jag sagt så klarar man inte det här själv, för i sådant fall skulle vi inte ha några med dessa problem. Det handlar om att göra en livsstilsförändring inom flera områden i sitt liv. Man måste själv börja att  tänka i nya banor och agera som leder till nya resultat. Att börja inse att det inte längre är någon annan eller något annat som skall avgöra mitt mående. Utan att det nu är jag själv som har ansvaret.
Den medberonde och andra beroendepersoner måste nu lära sig att ta eget ansvar för sitt tillfrisknande, och den medberoende får insikten att det inte är den andres fel att man mår som man gör. Åter igen: beroendepersonen måste fråga sig; ” är det här det liv som jag vill fortsätta att leva, och vill jag må så här och vill jag att resten av familjen skall må som de gör. Den medberonde  skall få hjälp med att det är ok att man visar sig själv respekt och omtanke. Att börja titta på sina egna behov, värderingar och känslor. Börja känna  närhet till andra, välvilja, tacksamhet, glädje, humor och börja hitta inspiration till bättre kost-och motionsvanor.
BETEENDEN HOS DEN MEDBEROENDE
 • Överdrivet omhändertagande och tar ansvar för andra vuxna
 • Försöker rädda andra vuxna från att hamna i  negativa situationer
 •  Försöker lösa andras problem och kommer med oönskade råd
 • Är känslomässigt osjälvständig. När andra mår dåligt så mår även den medberoende dåligt
 • Blir ofta utnyttjad
 • Känslosvängningar. Måendet/känslorna åker berg och dalbana.
 • Jag oroar mig ständigt för andra.
 •  Ljuger för att skydda andra från negativa situationer
 • Har låg självkänsla och svårt att uttrycka sina egna behov och svårt med att sätta ord på sina känslor
 • Har lätt att känna in andra människors behov och känslor
 • Svårt för gränssättning för sig själv och andra
 • Upplever mycket stress. Dimhjärna, sömnproblem, ilska, glömska, humörsvängningar
 • Tror att man kan förändra andra
 • Låg självkänsla, som innebär en stark känsla av ”Jag duger inte”. Rädd för att bli lämnad och en känsla av att inte vara älskad
 • Försköer få sin vilja igenom genom att bl a gråta, manipulera, ge skuldkänslor
 • Söker bekräftelse genom att vara överdrivet duktig och alltid prestera
 • Kan utveckla ett eget beroende som t ex socker, alkohol, tabletter, arbete eller träning
 • Man känner sig som ett offer
 • Svårt med att slutföra det man börjat med
 • Rädd för andras känslor. Konflikträdsla
 • Svårt att utrycka och sätta ord på sina egna känslor
 • Svårt med att ta emot uppskattning och kärlek
 • Känner ofta skuld och skam

 

 

Kommentera