Stödsamtal & Utvecklingssamtal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stödsamtal & utvecklingssamtal för Dig som:
  • Känner att Du vill ta ansvar för Ditt mående
  • Vill Öka Ditt välbefinnande
  • Vill se dina egna möjligheter
  • Genom Din yrkesroll förväntas stödja, uppmuntra och vägleda andra
  • Vill öka Dina egna resurser för att motverka oro, ångest och stress
  • Önskar bli fri från Ditt Medberoende, sockerberoende och eller andra beroenden
  • Vill skapa Goda Relationer

Kommentera